Inledning

Familjeterapi

Gruppsykoterapi

Hypnospsykoterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv psykoterapi

Psykoanalys

Psykoanalytisk parpsykoterapi

Psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi

Adresser till föreningar

Samrådsforum för psykoterapi

Broschyr i pdf-format

 

Hämta broschyren i pdf-format (kräver Acrobat Reader)


Hämta broschyr (pdf 608kB)
Ny 2006-06 (64 sidor)

Samrådsforum för psykoterapi orienterar om Psykoterapiinriktningar

Samrådsforum för psykoterapi

Samrådsforum är en instans för överläggningar mellan samtliga intresseföreningar för de olika psykoterapiinriktningarna för legitimerade psykoterapeuter.

Samrådsforums föreningar är intresseföreningar för psykoterapi och arbetar för bästa kvalitet inom psykoterapi och psykoterapeututbildning samt för att psykoterapi ska vara tillgänglig på rimliga ekonomiska och administrativa villkor för dem som behöver psykoterapi. Detta skiljer sig från fackförbundens överordnade mål som är att arbeta för medlemmarnas yrkesintressen, löner och arbetsvillkor. Psykoterapeuter är organiserade i flera olika fackförbund inom vilka de utgör en mindre andel av medlemmarna.

Genom Samrådsforum når man landets legitimerade psykoterapeuter och får tillgång till expertkunskaper i aktuella och allmänna frågor som berör människors psykiska hälsa.

När departementen, riksdagen, Socialstyrelsen, landstingen eller andra institutioner efterfrågar psykoterapeutisk expertis och på ett samlat sätt vill inhämta psykoterapeuters erfarenheter och synpunkter ska man vända sig till Samrådsforum.

Samrådsforum har överläggningar om aktuella psykoterapifrågor 1–3 gånger per halvår, då också representanter i de stora internationella psykoterapiorganisationerna deltar.

Samrådsforums föreningar organiserar tillsammans fler legitimerade psykoterapeuter än någon annan organisation och har sammanlagt cirka 2 600 legitimerade psykoterapeuter som medlemmar av vilka flera även kan erbjuda psykoterapi på annat språk.

De vanligaste grundutbildningarna för legitimerade psykoterapeuter är psykolog (ca 54 %), därefter socionom (ca 20 %), läkare (ca 10 %), sjuksköterska (ca 4 %) och barnmorska, sjukgymnast och arbetsterapeut (tillsammans ca 1 %). Övriga grundutbildningar (10 %) är främst präst och andra akademiska utbildningar.

Det finns 4 447 legitimerade psykoterapeuter i Sverige, men 605 är ej yrkesverksamma. Av dessa är 484 pensionerade.

(Socialstyrelsens statistik från nov 2003).

Samrådsforum för psykoterapi består av följande föreningar

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Ordf: Karin Ovefelt
E-post: karin_ovefelt@hotmail.com
Adress: Box 1510
751 45 Uppsala
Hemsida: www.kbt.nu

Föreningen för Barn- och ungdomspsykoterapeuter
Ordf: Vakant, kontaktperson: Annika Daag
E-post: annika.daag@sll.se
Adress: Kvarnvägen 8 A
194 77 Upplands Väsby
Tfn: 08-590 927 78
Hemsida: www.enigma.se/fbup

Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC)
Ordf: Bengt Sandström
E-post: bengt.sandtröm@sll.se
Tfn: 08-578 397 32, 073-683 77 05
Adress: Engelbrektsgatan 35 B nb
114 32 Stockholm
Tfn: 08-20 15 89, fax: 08-20 92 57
E-post: rpc@rpc.nu
Hemsida: www.rpc.nu

Svenska föreningen för familjeterapi (sfft)
Ordf: Magnus Ringblom
E-post: magnus.ringblom@sfft.se
Adress: Mysingsvägen 10
186 96 Vallentuna
Tfn: 08-512 357 12
Hemsida: www.sfft.se

Svenska föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling
Ordf: Kirsten Artin Kronkvist
E-post: kirstenartinkronkvis@spray.se
Adress: V. Virestad, Pl 22
231 91 Trelleborg
Tfn: 040-611 81 06
Hemsida: www.gruppterapi.org

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH)
Ordf: Charlote Holmquist
E-post: charlotte.holmquist@advivum.se
Adress: SFKH Kansli
931 85 Skellefteå
Tfn: 0910-366 02
Kansli: ssceh@telia.com
Hemsida: www.hypnos-se.org

Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning
Ordf: Jörgen Herlofson
E-post: jorgen.herlofson@telia.com
Tfn: 070-755 58 30
Adress: Per Anders Jonsson
Psykoterapienheten, NUS, 901 85 Umeå
Tfn: 090-785 63 38, 070-621 20 47, fax: 090-785 65 50
E-post: info@kpt.se
Hemsida: www.kognitiva.org

Svenska Föreningen för Psykoanalytisk Parpsykoterapi (SFPP)
Ordf: Ann-Sofie Schultz Viberg
E-post: asso@bredband.net
Tfn: 018-46 48 20
Adress: c/o Schultz Viberg, Flogstavägen 156
752 72 Uppsala
Tfn: 018-46 48 20
E-post: parpsykoterapi@telia.com
Hemsida: www.parpsykoterapi.com

Svenska psykoanalytiska föreningen (Spaf)
Ordf: Sven Lagerlöf
E-post: sven.lagerlof@tele2.se
Adress: Västerlånggatan 60
111 29 Stockholm
Tfn/fax: 08-10 80 95
E-post: spaf@spaf.a.se
Hemsida: www.spaf.a.se

Svenska psykoanalytiska sällskapet (Sps)
Ordf: Madeleine Bachner
E-post: madelene.bachner@zeta.telenordia.se
Tfn: 08-650 74 00
Adress: Upplandsgatan 83
113 44 Stockholm
Tfn: 08-33 82 58, fax: 08-33 64 18
E-post: psa.stockholm@telia.com
Hemsida: www.psykoanalytiskasallskapet.nu


Du når Samrådsforum på PsykoterapiStiftelsens adress!

  Utskriftsversion (pdf) Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2008-02-06
www.psykoterapistiftelsen.se