PsykoterapiStiftelsen     |     PsykoterapiMässan     |     RPC     |     Samrådsforum för psykoterapi    |     Snabbsökning

PsykoterapiStiftelsen arrangerar

6–8 maj 2010

www.psykoterapimassan.se

PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi.

Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att psykoterapi kommer till användning för dem som kan dra nytta av den.

Vid RPC:s styrelsemöte den 18/1 2003 beslutades att bilda PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi.

En prioriterad uppgift är att arrangera PsykoterapiMässan, läs mer på PsykoterapiMässans hemsida

Här kan du också läsa om stiftelsens stadgar , syfte och målsättning och bekanta dig med styrelsen

De övriga kanalerna för information är RPC:s hemsida, tidskriften INSIKTEN och andra terapiföreningars kanaler. En utförligare presentation av dessa hittar Du under Samrådsforum

Vi hoppas kunna göra PsykoterapiStiftelsens sidor intressanta och innehållsrika! Ge oss gärna dina synpunkter och förslag via vårt feed-backformulär

 

 
      Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2009-07-04     www.psykoterapistiftelsen.se