PsykoterapiStiftelsen     |     PsykoterapiMässan     |     RPC     |     Samrådsforum för psykoterapi    |     Snabbsökning

Styrelseledamöter i PsykoterapiStiftelsen

  Styrelseledamöter
 

ordförande, firmatecknare
Sigmund Soback

vice ordförande
Ewa Aho Nyman

kassör, firmatecknare
Inger Larsson

stiftelsesekreterare
Lena Ulin

mötessekreterare
Henrik Nordin

projektledare för PsykoterapiMässan 2010
Mimmi (Miriam) Bohman

Malin Claesson

Björn Philips

Marie-Louise Söderberg

 

Referensråd

Leif Andersson

Margaretha Bågedahl-Strindlund

Personliga suppleanter
 

 
Anna Lazar

 
vakant

 
David Forsström

 
vakant

 
vakant

 
vakant

vakant

Magnus Wahlström von Campenhausen

Fredrik Tysklind

 

 

Gunnel Backenroth-Ohsako

 

Psykoterapistiftelsen ska som framgår av stadgarna arbeta för psykoterapi utan särskilt angiven inriktning. Tanken är att det ska finnas ett samarbete mellan olika inriktningar inom styrelsen – men att RPC ska ha en majoritet av styrelseplatserna. Stiftelsen kan också inom styrelsen behöva speciell kompetens genom personer som har denna kompetens men inte är leg psykoterapeuter.

I styrelsen ska finnas ledamöter och suppleanter med kompetens inom KBT, kognitiv psykoterapi och psykoanalys förutom de ledamöter som är psykodynamiska RPC-medlemmar.

Andra kompetenser inom styrelsen är journalistik och marknadsföring samt forskning.

 

 

 
    Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2009-10-11     www.psykoterapistiftelsen.se