PsykoterapiStiftelsen     |     PsykoterapiMässan     |     RPC     |     Samrådsforum för psykoterapi    |     Snabbsökning

PsykoterapiStiftelsens Konstituerande möte 30 januari 2003

PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi

Vid RPC:s styrelsemöte den 18/1 2003 beslutades att bilda PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi. Styrelsen antog stadgar för stiftelsen, utsåg en styrelse med personliga suppleanter och tillsköt 100.000 kr till stiftelsen som grundkapital. Stiftelsens styrelse med suppleanter hade sitt konstituerande möte den 30/1 och har nu börjat sin verksamhet som arbetande styrelse för de uppgifter som framgår av stadgarna.

Bakgrunden till stiftelsen är följande:
Efter två PsykoterapiMässor står det klart att RPC inte har administrativa och ekonomiska möjligheter att regelbundet arrangera psykoterapmässor. Dessutom lämnar nu de personer som varit mässledningens eldsjälar RPC:s styrelse, och därmed försvinner mycket kunskap och erfarenhet av mässarrangemang ur styrelsen. Mässorna är viktiga som informationsinsatser och har bl a nått media, beslutsfattare och allmänhet. Mässorna är också viktiga och uppskattade av RPC:s medlemmar och andra som arbetar med vård och behandling – man har kunnat gå på intressanta föreläsningar/seminarier/paneler och utöka sina kunskaper. Man har träffats för samtal och informella kontakter och haft trevligt. Både medverkande och deltagare har i sina evalueringar varit mycket positiva. Vi har därför under hösten utrett olika möjligheter att finna en form för att anordna mässorna utanför RPC. Vartefter har perspektivet vidgats eftersom inte bara PsykoterapiMässan utan också olika slags information om psykoterapi behöver utökas och det behövs stöd till utveckling av psykoterapi och psykoterapiforskning långt utöver vad RPC kan bidra med – så utvecklades tanken att bilda en stiftelse för dessa ändamål. Detta är också i linje med hur RPC tidigare gjort för att föra över viktig verksamhet från egen regi till annan organisering. Redan 1993 bildade RPC en stiftelse för psykoterapiutbildning, SAPU (Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning), tillsammans med Sandahl Partners, istället för att fortsätta arrangera utbildningar i egen regi.

Det belopp som blir grundkapital i stiftelsen utgörs av ett bidrag från en person som gjort föreningen till förmånstagare för en försäkring. Styrelsen bestämde att beloppet skulle gå till något särskilt ändamål och inte till ordinarie verksamhet och styrelsen har senare beslutat att PsykoterapiStiftelsen är detta särskilda ändamål. 

Det har varit viktigt att ta beslutet om stiftelse så snart som möjligt under 2003 för att stiftelsestyrelsen snabbt ska kunna komma igång med besluten om PsykoterapiMässan 2004 för att den ska hinna arrangeras.

PsykoterapiStiftelsen ska som framgår av stadgarna arbeta för psykoterapi utan särskilt angiven inriktning. Tanken har varit att det ska vara psykoterapi som bedrivs av legitimerade psykoterapeuter så som det varit på psykoterapimässorna och inom Samrådsforum och alltså ska det finnas ett samarbete med andra inriktningar även inom styrelsen – men RPC ska ha en majoritet av styrelseplatserna.

Stiftelsen kan också inom styrelsen behöva speciell kompetens genom personer som har denna kompetens men inte är leg psykoterapeuter. I den nytillsatta styrelsen finns en person som är jurist med lång erfarenhet från bankvärlden, Magnus Neuberg. Det finns en person som är kognitiv beteendeterapeut och medlem i Beteendeterapeutiska föreningen, Lars Forsberg, med personlig suppleant Cecilia Svanborg, som är kognitiv psykoterapeut och medlem i Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi. Det finns också två suppleanter som är medlemmar i Svenska psykoanalytiska föreningen, Helena Herlin och Sonja Härdelin. Helena är dessutom medlem i RPC sedan många år. Sigmund Soback är leg psykoterapeut och nu anställd som överläkare på Psykoterapiinstitutet i Stockholm men har under lång tid varit verksam inom barnpsykiatrin. Övriga styrelseledamöter är RPC–medlemmar. 

 

Ulla Grebo

 

Utskriftsversion denna sida

 

 
    Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2009-01-05     www.psykoterapistiftelsen.se