Donera: pg 101 44 34-3      Insamlingsmål      Resestipendium      Våra mål      Kontakta oss/Styrelse       

 

Föreläsning med Göran Parment den 25 april

PsykoterapiStiftelsen inbjuder till föreläsning
MCT – Metakognitiv terapi
Att förstå och effektivt behandla psykologiska problem

Det finns ett starkt ökat intresse för MCT som terapiform, såväl i Sverige som internationellt. MCT erbjuder en transdiagnostisk modell vilket betyder att stora patientgrupper med bland annat ångest-, stress- och depressionsproblem kan ha högst betydande nytta av behandlingen. Metoden är evidensbaserad och har i flera större studier överträffat annan behandling, som till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT.

I boken presenteras den teoretiska modell som MCT vilar på, hur behandlingen genomförs, hur metoden kan tillämpas vid olika problem samt det aktuella evidensläget. Vidare diskuteras om MCT kan utgöra ett nytt paradigm för psykologisk behandling. Arbetssättet illustreras med många kliniska vinjetter för att underlätta för läsaren.

Boken är i första hand tänkt som lärobok för blivande eller redan verksamma psykologer och psykoterapeuter, men riktar sig också till alla som vill veta mer om metakognitiv terapi.

Göran Parment är leg. psykolog och psykoterapeut, psykoterapihandledare, specialist i klinisk psykologi samt Registered MCT Therapist på avancerad nivå. Förutom den egna kliniska verksamheten som MCT-terapeut är han anlitad som handledare och föreläsare inom en mängd olika verksamheter. Göran är också handledare vid internationella MCT Institute och har lång klinisk erfarenhet av psykologisk behandling i stort och av MCT som terapiform.

 

Tid: Torsdag 25 april 2024 kl 18:00–19:00.

Plats: Sverigehälsan, Hammarby fabriksväg 61, 6tr, 120 30 Stockholm.

Kostnad: 300:- inbetalas på plusgirokonto 101 44 34-3 alt Swish 123-511 83 85, glöm inte skriva namn.
Begränsat antal platser – först till kvarn gäller. Kvittens på begäran.

Sista anmälningsdatum: 19 april 2024.

Kontakta info@psykoterapistiftelsen.se för ytterligare information.

 

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen

Box 4039, 102 61 Stockholm

www.psykoterapistiftelsen.se

info@psykoterapistiftelsen.se 

uppdaterad 2020-07-24
sidansvarig:
Webbmaster