PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi.

PsykoterapiStiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att psykoterapi kommer till användning för dem som kan dra nytta av den.

Läs mer om bakgrund och syfte

Aktuell insamlingskampanj

  Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar
 

Lämna gärna ett bidrag, litet eller stort, till vårt  pg   101 44 34-3

"Röda Korsets Center för torterade flyktingar är en psykiatrisk och psykoterapeutisk specialistmottagning för svårt traumatiserade flyktingar. Vi har avtal med SLL och tar emot 250 nya patienter/år. Vi arbetar i team och anpassar behandlingen till varje individs behov. Vi erbjuder individuell psykoterapi, såsom traumafokuserad KBT, psykodynamisk psykoterapi, intensiv psykodynamisk korttidsterapi, EMDR, hypnos, ACT och kreativa metoder i grupp, såsom trauma-sensitiv yoga, dans/rörelse, bild, foto. Vi arbetar med yttre och inre stabilitet genom psykosociala och nätverksstärkande interventioner. Vi värnar om ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i mottagandet av patienten och genom hela behandlingen."

PsykoterapiStiftelsens resestipendium

Christina Reslegård beviljades bidrag till EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen ”CBT: A Road to Hope and Compassion för People in Conflict”.

 

.pdf Läs Christina Reslegårds rapport från EABCT-konferensen

 

 

Sök stipendiet

Stipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare. Stipendiesumman är 10 000 kronor. Stipendiet delas ut två gånger per år, i juni och december. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt. Stipendiaten skall skriva en rapport som kan publiceras på PsykoterapiStiftelsens hemsida och eventuellt presenteras på PsykoterapiMässan.

 

.pdf Ansökan om resestipendium

 

 

PSYKOTERAPIMÄSSAN 2016
Kommer att arrangeras 15–16 november 2016.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKOTERAPI 2012
information om olika psykoterapiinriktningar
 

PSYKOTERAPI 2012 (pdf 1,7mb).

 

Tryckt version kan köpas via Psykoterapistiftelsen.
 

Lagom till PsykoterapiMässan kommer den nya, uppdaterade versionen av PSYKOTERAPI 2012 presenteras i tryckt upplaga.

Du kan även läsa den här på hemsidan, i pdf-format.

Bilder från PsykoterapiMässan 2012

 

 

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen
Box 4039, 102 61 Stockholm.

 

www.psykoterapistiftelsen.se
info@psykoterapistiftelsen.se